Een Herenboerderij is intern gefinancierd

Aan de hand van de waardepunten zoals die op de site van Herenboeren Nederland te vinden zijn schrijf ik een serie stukjes over wat zo’n zinnetje bij me oproept. Elke waarde een nieuw inzicht om te delen. Veel leesplezier! En voor de jeugd, als je dit wil gebruiken voor een werkstuk op school, be my gast. En wij herenboeren staan klaar voor een lezing op school!

Waarde:
Een Herenboerderij is intern gefinancierd (investering en exploitatie), de ‘businesscase’ sluit altijd.

Wow, dit klinkt complex. Wat roept deze waarde bij mij op?

Onze herenboerderij is intern gefinancierd betekent dat onze herenboerderij financieel op eigen benen staat. Dat de leden (ongeveer 200) met 400 benen ongeveer 400.000 euro bijeenleggen om met z’n allen eigenaar te worden van de inrichting van de boerderij en een steunpilaar te zijn voor de herenboerenbeweging. 

Er is geen “vreemd geld” geleend.

Dit betekent dat de herenboeren geen opbrengst af dragen aan een schuldeiser. Alle opbrengst is voor de herenboeren zelf. Hoe gaaf is dat!

De investering die herenboeren in het begin van hun herenboerenschap doen maakt ze mede-eigenaar van de herenboerderij en laat ze delen in de volledige opbrengst van  de herenboerderij.

De Exploitatie sluit altijd!  Wat zegt dat dan?

De lopende kosten van de boerderij zoals de pachtcenten van de grond, het salaris van de boer, de afdracht aan herenboeren Nederland, de eventuele kosten voor loonwerkers, de inkoop van pootgoed, de energiekosten voor bijvoorbeeld de waterpomp en de koeling, worden opgebracht uit de wekelijkse contributies van ieder die in de opbrengst deelt.

Er komt bij de inrichting en de exploitatie van onze boerderij geen externe partij te pas die een schuld op de coöperatieve herenboerderij legt.

Herenboeren werken dus niet met externe schuldeisers of met partijen die “adviseren” over wat de herenboeren het beste kunnen doen om het leven van de schuldeiser aangenaam te maken.

Herenboeren staan op eigen benen. Doen zelf een investering waarmee ze gedeeld eigenaar worden. Geven niet meer geld uit dan er is en beslissen samen over hoeveel geld er (nodig) is door in de ledenvergadering de hoogte van de contributie vast te stellen. Elke cent wekelijkse contributie staat voor €260,– aan exploitatie vermogen op jaarbasis. Elke euro staat voor € 26.000 aan gezamenlijke draagkracht.  Dit is de financiële kracht van een coöperatie.

Door de directe verbinding van de eigenaren met de boerderij zijn er opmerkelijk weinig tussenschakels die geld wegnemen. Bijvoorbeeld, er wordt geen geld geleend: scheelt rentekosten. De opbrengst wordt niet verkocht: scheelt 9% BTW afdracht. De opbrengst wordt (uitgezonderd vlees) niet getransporteerd: scheelt transportkosten. De opbrengst wordt niet verhandeld: scheelt kosten aan tussenhandel en detailhandel. De opbrengst wordt (uitgezonderd vlees) niet verpakt: scheelt verpakkingskosten. De opbrengst wordt niet als beleggingsobject op de beurs verhandeld: scheelt externe prijsvorming waar eigenlijk alleen de belegger (met risico) beter van wordt. In de opbrengst speelt geld van externe partijen geen rol.

Herenboeren zijn volledig baas over hun eigen geld en delen maximaal in de opbrengst van de herenboerderij.

Dank weer voor je aandacht,

Met Herenboerengroet!

Kartrekker Ruud Billenkamp 

Deel dit bericht: